Koulun pienryhmä
#1
PIENRYHMÄ
Alexandria River Private Schoolissa oppilaiden on mahdollisuus opiskella pienryhmässä tuetummin ja joustavammin, jos heidän huoltajansa katsovat sen olevan tarpeellista opintojen etenemisen kannalta. Syynä voivat olla muun muassa erilaiset oppimis- ja keskittymisvaikeudet, sairaus tai selkeä vaara jäädä luokalleen. Aineenopettaja voi ehdottaa oppilaalle opiskelua pienryhmässä, mikäli havaitsee tämän tarvitsevan enemmän tukea opinnoilleen. Opiskelija voi myös omatoimisesti ilmaista halunsa käydä joitakin oppitunteja pienryhmän kanssa. Ryhmällä on oma luokanopettajansa, koulunkäyntiavustajansa ja nuoriso-ohjaajansa, mutta valinnaiset aineet suoritetaan tavalliseen tapaan valinnaisaineryhmissä.

Pienryhmällä on oma luokkahuoneensa, jossa pakollisten aineiden oppitunnit pidetään - poikkeuksena ne kemiantunnit, jolloin oppilaiden on määrä tehdä opetussuunnitelmaan kuuluvia kemiallisia kokeita sekä pakolliset liikuntatunnit. Ryhmässä pidetään kerralla kymmentä oppilasta, joista osa voi opiskella suurimman osan ajastaan normaalin opetussuunnitelman mukaan, mutta saattaa tarvita enemmän tukea jonkun tietyn oppiaineen opiskelussa. Osa pienryhmän oppilaista on sen sijaan niitä, jotka opiskelevat pienryhmässä kaikki pakollisten lukuaineiden tunnit pienryhmän luokanopettajan opastuksella.

Pienryhmän nuoriso-ohjaajan työ on seurata opiskelijan edistymistä koulutyössä, tukea oppilaan elämänhallintaa ja mahdollisesti käydä läpi tulevaisuuteen sekä itsenäistymiseen liittyviä seikkoja. Nuoriso-ohjaaja voi olla yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin tai oppilashuollon kautta sosiaalitoimeen, mikäli katsoo sen olevan aiheellista. Suurimmassa osassa tapauksissa pyritään kumminkin ensin keskustelemaan opiskelijan kanssa kyseisestä tilanteesta. Nuoriso-ohjaaja kuuluu kaupungin nuorisotoimen työntekijöihin, joten hän on monesti mukana järjestämässä koulujen toiminnallisia tapahtumia (esimerkiksi retkiä tai leirejä).

Kolmas työntekijä pienryhmässä on koulunkäyntiavustaja, joka toimii luokanopettajan työparina ja auttaa sekä tukee oppilasta koulutehtävissä, mikäli oppilaan opiskelu sitä vaatii. Muualla koulussa koulunkäyntiavustajan läsnäolon tarve riippuu hyvin pitkälti opiskelijoiden tarpeista, mutta pienryhmän koulunkäyntiavustaja pysyy jatkuvasti pienryhmän luokassa.

Mainitse selkeästi hahmoesittelysi perustiedoissa, mikäli oppilaasi kuuluu pienryhmään ja ilmoita se myös tähän alle mikäli ylläpitäjä ei ole sitä jo tehnyt. Jos haluat jonkun jo olemassa olevan hahmosi opiskelevan pienryhmässä, niin ilmoita siitä tähän alle tai laita ylläpitäjälle viestiä. Autan mielelläni vastaamalla kysymyksiisi, jos et ole varma sopiiko oppilashahmosi pienryhmään vai ei.

Luokanopettaja:  -
Koulunkäyntiavustaja: -
Nuoriso-ohjaaja: -

Pienryhmän opiskelijat (1/10):
Ryan Randell

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)