Koulun kerhotoiminta
#1
KOULUN KERHOTOIMINTA
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kerhotoimintoihin, jotka ovat Alexandria River Private Schoolin ylläpitämiä koulupäivien jälkeen tapahtuvia harrastetoimintoja. Ne ovat pääasiallisesti koululaisille maksuttomia, mutta esimerkiksi taidekerhoissa voidaan pyytää pieni materiaalimaksu, joka kattaa koko lukuvuoden. Kerhot kokontuvat kerran viikossa tarvitsemassaan ja varaamassaan paikassa lähinnä koulun alueella. Kerhot alkavat aina syksyllä lukuvuoden alussa ja jatkuvat lukuvuoden loppuun.

OSALLISTUMISPISTEET
Kerhoihin osallistumisen katsotaan tukevan opiskelijoiden opintoja ja edesauttavan koulun yhteisöllisyyttä, joten eri kerhotoiminnat otetaan huomioon positiivisessa valossa opiskelijan koulumenestyksessä. Tämän ansiosta opiskelijat saavat lopputodistuksiinsa maininnan kerhotoiminnastaan osallistumispisteiden muodossa.

KERHOJEN PERUSTAMINEN
Opiskelija tai opiskelijaryhmä voivat halutessaan laatia kerhoaloitteen ja toimittaa sen koulun kanslistille tai suoraan rehtorille, joka tekee päätöksen kerhon perustamisesta. Hakemus on jätettävä vähintään kuukautta ennen lukuvuoden loppumista, jotta se voidaan mahdollisesti aloittaa koulujen alkaessa. Aloitteen tekijän olisi hyvä olla vähintään 17-vuotias. Kerhojen aiheet ja sisällöt eivät saa olla hävyttömiä sekä niiden täytyy myös olla helposti toteutettavissa. Suosituimmat ja tästä syystä suurimmat kerhot jatkuvat aina jokaisen lukukauden alussa ilman erillistä anomusta. Näitä ovat esimerkiksi koulun liikunnalliset kerhot (joihin jalkapallo- ja cheerleaderjoukkue lukeutuvat), kuoro sekä yleinen kuvataidekerho.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset seuraavan lukuvuoden kerhoihin alkavat edellisen lukuvuoden lopulla ja haut ovat auki kaksi viikkoa. Myös uuden lukuvuoden alussa voi ilmoittautua, jos paikkoja on vielä jäljellä. Kesken lukuvuotta aloittaneet opiskelijat voivat tapauskohtaisesti liittyä niihin kerhoihin, joihin ei vaadita sataprosenttista mukanaoloa lukuvuoden alusta asti.

KERHOTOIMINNAN PYÖRITTÄMINEN
Jokaisella kerholla ovat omat vastuuhenkilöt tai ohjaajat, jotka pitävät huolta kerhon sisällöstä sekä sujuvasta toiminnasta. Joidenkin kerhojen (yleensä liikunta-, musiikki- ja taidepainotteiset) ohjaajina toimivat aiheeseen perehtynyt koulun henkilökuntaan kuuluva tai mahdollisesti ulkopuolinen aikuinen ihminen. Opiskelijoiden itse perustamien pienempien kerhojen pyörittämisestä vastaavat opiskelijat itse ja valitsevat vastuuhenkilön/vetäjän yhdessä. Yleensä se on se henkilö, joka on tehnyt aloitteen kerhotoiminnasta rehtorille ja on vähintään 17-vuotias. Joissain tapauksissa rehtori hyväksyy myös kerhot, jotka koostuvat pelkästään alle 17-vuotiaista opiskelijoista, mutta tuolloin hänen on etsittävä kerholle joko ulkopuolinen vastuuhenkilö koulun henkilökunnasta tai yli 17-vuotias halukas opiskelija.

Taustakuva © subtlepatterns.com
Reply
#2
KERHO- JA JOUKKUELISTAUS
Mikäli haluat hahmosi johonkin olemassa olevaan kerhoon tai joukkueeseen, voit ilmoittaa siitä tähän alas tai laittaa minulle suoraan yksityisviestiä. Uuden kerhon perustamisesta sinun ei tarvitse tehdä mitään erillistä hakemusta vaan laitat minulle ilmoitusta tulemaan haluamastasi kerhosta sekä mahdollisesti sen ohjaajasta, jotta voin lisätä sen listalle.

Kuoro ja bändikerho tekevät paljon yhteistyötä esimerkiksi järjestäessään koulun musiikkikonsertteja!

KERHOT
Kuoro
Ohjaaja: koulun musiikinopettaja
Jäsenet

Bändikerho
Ohjaaja: koulun musiikinopettaja/ulkopuolinen osaaja
Jäsenet

Orkesteri
Ohjaaja: ulkopuolinen osaaja
Jäsenet

Kuvataidekerho
Ohjaaja: koulun kuvaamataidonopettaja
Jäsenet

JOUKKUEET
Jalkapallojoukkue
Valmentaja: Dominic Warren
Kapteeni: Brandon Power
Joukkuelaiset
- Arnold Tiger
- Benjamin Kampuch-Zajaczkowski
- Ethan Schmidt
- Jorge Small

Cheerleaderjoukkue
Valmentaja: tyttöjen liikunnanopettaja
Kapteeni: -
Joukkuelaiset
- Chelsea Sanchez
- Justin Love

Koripallojoukkue
Valmentaja: ulkopuolinen osaaja ja joukkueen johtaja
Joukkuelaiset

Viestijuoksujoukkue
Valmentaja: henkilökuntaan kuuluva/ulkopuolinen osaaja
Joukkuelaiset

Tyttöjen baseballjoukkue
Valmentaja: henkilökuntaan kuuluva/ulkopuolinen osaaja
Joukkuelaiset
- Hayley Colbung

Taustakuva © subtlepatterns.com
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)