Opiskelijoiden tutortoiminta
#1
OPISKELIJOIDEN TUTORTOIMINTA
Tutorointi tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että tutoreiksi (tai tukioppilaiksi) valitut opiskelijat antavat tukea sekä opastusta uusille opiskelijoille, jotta heidän olisi helpompi päästä sisälle koulumaailmaan. Lisäksi tutorit pyrkivät edistämään koulun yleistä ilmapiiriä sekä yhteishenkeä muun muassa järjestämällä erilaisia tempauksia. Uudella opiskelijalla tai esimerkiksi syrjintää kokevalla voi olla matalampi kynnys kääntyä oman ikäisensä puoleen kuin mennä juttelemaan jonkun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen kanssa. Tietty määrä tutoreita on lähes aina mukana koulun vanhempainilloissa sekä muissa vastaavissa koulun tapahtumissa.

Tutorit pysyvät samoina koko lukuvuoden ja heidän välilleen pyritään luomaan tiivis sekä ymmärtäväinen yhteishenki erillisen tutorkoulutuksen avulla, jota on yhteensä kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Koulutus on suunniteltu käytäväksi 2. luokalla ja pääasiallisesti tutorit ovat 3. vuoden opiskelijoita, mutta koulutuksen käyminen 3. luokalla ei ole mahdottomuus. Opiskelijat saavat itse päättää jatkavatko tutorointiaan vuoden vai enemmän. Koulutuksen vastuuopettajana on yleensä opinto-ohjaaja, mutta sen sisällöstä vastaavat vanhemmat tutorit. Tutortoimintaan osallistuminen tuo osallistumispisteitä omalla koulutiellä ja voi vaikuttaa hyvin positiivisesti jatkokoulutuksien hauissa.

Millainen on hyvä tutor?
- Yhteistyökykyinen
- Organisointikykyinen
- Esiintymiskykyinen
- Osaa pitää omat kouluasiansa kunnossa
- Pitää yllä positiivista hyvää mieltä
- On hyvä esimerkki muille

Tutoriksi ryhtymiseen ei ole tällä hetkellä oikeastaan minkäänlaista hakumenetelmää vaan mikäli koet hahmosi sopivan tutoriksi, voit lisätä sen oppilaasi esittelyyn. Tietenkin huomioon ottaen iälliset kriteerit tutoriksi ryhtymiselle, koska 1. luokan opiskelijat eivät luonnollisestikaan voi opastaa omaa ikäluokkaansa koulumaailman saloihin samalla tavoin kuin vanhemmat opiskelijat. Muistakaahan, että vaikka hahmosi täyttäisi opinto-ohjaajan silmissä hyvän tutorin piirteet, ei sen välttämättä ole pakko todellisuudessa olla niin.Taustakuva © subtlepatterns.com
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)