Koulun säännöt
#1
KOULUN SÄÄNNÖT
Tänne on koottu kaikki koulun järjestyssäännöt, jotka koskevat kaikkia oppilaita ja opettajia. Lisäksi alempana on erikseen säännöt koulun kampuksella asuville.

KOULUN YLEISET SÄÄNNÖT
- Kouluun tullessaan oppilaat ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä järjestyssääntöjä ja rikkomuksista seuraa lähes poikkeuksetta rangaistus.
- Oppilaan on annettava opiskelutovereilleen sekä myös opettajalleen työrauha, jotta oppitunnit ovat kaikille miellekkäitä.
- Oppilaan on itse huolehdittava koulutöidensä tekemisestä ja opintosuorituksistaan. Vaikeustilanteissa on käännyttävä joko aineopettajan tai opinto-ohjaajan puoleen.
- Oppilaan on huolehdittava opiskeluympäristönsä siisteydestä.
- Opettaja saa poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta, jolloin oppilaan täytyy olla hänelle määrätyssä paikassa koko lopputunnin ajan. Opettajalla on myös oikeus lähettää häiritsevä oppilas rehtorin luokse.
- Oppilaalle voidaan määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa kerrallaan, mutta suuremmissa rikkomuksissa jälki-istunnot voidaan jakaa useammalle päivälle.
- Opiskelijan on kunnioitettava niin opiskelutovereitaan kuin opettajiaan ja kiusaamistapauksiin suhtaudutaan aina vakavasti.
- Opettajalla on oikeus olla yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin puhelimitse tai oppilaitoksen sähköisen palvelun kautta. Täysi-ikäisen opiskelijan kanssa asiat puidaan henkilökohtaisesti.
- Kouluun ei saa tulla päihtyneenä ja alkoholin sekä huumeiden hallussapito on rangaistavaa.
- Tupakointi koulun alueella on kielletty myös täysi-ikäisiltä opiskelijoilta ja tällaisissa tapauksissa opettaja voi määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Lisäksi alaikäisten huoltajille on ilmoitettava asiasta.
- Aggressiivinen tai väkivaltainen käytös johtavat automaattisesti koulun alueelta poistamiseen, jonka jälkeen osallisia kuullaan ja sitten koulutoimi päättää asianomaisten jatkosta. Väkivaltaisuuden suhteen koululla on nollatoleranssi ja se voi johtaa oppilaan erottamiseen joko väliaikaisesti (enintään kolme kuukautta) tai pysyvästi.


ASUNTOLAN YLEISET SÄÄNNÖT
- Hiljaisuus on kello 22-06 välisenä aikana, jolloin oppilaiden on oltava huoneissaan ja antaa muille nukkumisrauha.
- Mikäli oppilas poistuu huoneestaan muualle kuin vessaan hiljaisuuden aikana, on asuntolavalvojalla oikeus antaa rangaistus.
- Oppilaiden on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen asuntolavalvojalle mikäli ei nuku yötään asuntolalla. Pidemmästä jaksosta on anottava kirjallinen lupa.
- Alkoholin tai huumeiden hallussapito myös asuntolassa on kielletty ja asuntolavalvojalla on oikeus tutkia oppilaan huone mikäli on syytä epäillä tällä olevan kiellettyjä aineita.
- Jokaisen oppilaan tulisi osallistua kaikkiin kolmeen ruokailuun, jotka ovat aamiainen (07.00-07.45), lounas (11.00-12.00) ja päivällinen (16.00-17.00). Poikkeuksillisista kellonajoista ilmoitetaan hyvissä ajoin koulun aulassa ilmoitustaululla.
- Vastakkaisen sukupuolen siipeen meneminen muulloin kuin päiväsaikaan on kiellettyä.
- Sukupuoliyhteyden harjoittaminen on kiellettyä (suojaikäraja on muutenkin Alexandriassa 18 vuotta) ja siitä voi seurata opiskelijan poistaminen asuntolasta.
- Oppilaat saavat poistua kaupungille, mutta heidän on oltava viimeistään hiljaisuuden alkaessa takaisin asuntolalla. Linja-autoaikataulut löytyvät esimerkiksi asuntoloiden aulassa olevilta ilmoitustauluilta sekä koululta.
- Oppilaat saavat syödä omia ruokiaan ja säilyttää niitä yhteisissä tiloissa olevissa jääkaapeissa omalla vastuulla.
- Opiskelijoiden on huolehdittava niin omien huoneiden kuin yhteisten tilojen siisteydestä. Perjantaisin on yleinen siivouspäivä, jolloin oppilaat siivoavat omat huoneet ja yhdessä yhteiset tilat.
- Asuntolaan saa tuoda ulkopuolisen vain erityisellä luvalla, joka pyydetään asuntolavalvojalta.
- Pyykkituvat ovat oppilaiden käytössä kello kymmeneen saakka illalla. Opiskelijat maksavat itse omat pesuaineensa.Taustakuva © subtlepatterns.com
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)