Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 7
» Latest member: Maya
» Forum threads: 232
» Forum posts: 1,766

Full Statistics

Online Users
There are currently 20 online users.
» 0 Member(s) | 20 Guest(s)

Latest Threads
Ylläpidon ilmoitukset
Forum: Ylläpidon infot
Last Post: Suntsu
12-24-2018, 11:37 AM
» Replies: 8
» Views: 14,168
Linkit & linkinvaihto
Forum: Vierailijoille
Last Post: Zeralex
07-18-2018, 08:35 PM
» Replies: 31
» Views: 136,932
Koulun kerhotoiminta
Forum: Pelaamisen infot
Last Post: Suntsu
05-30-2018, 10:33 PM
» Replies: 1
» Views: 4,214
Vieraskirja
Forum: Vierailijoille
Last Post: Suntsu
05-29-2018, 12:06 AM
» Replies: 29
» Views: 119,239
Opiskelijoiden tutortoimi...
Forum: Pelaamisen infot
Last Post: Suntsu
03-25-2018, 01:02 AM
» Replies: 0
» Views: 1,591
Ikärajoista ja teemoista
Forum: Pelaamisen infot
Last Post: Suntsu
02-08-2018, 12:47 AM
» Replies: 0
» Views: 9,046
Rekisteröityminen
Forum: Ylläpidon infot
Last Post: Sleepless
07-21-2017, 02:17 PM
» Replies: 0
» Views: 2,510
Roolipelin kotisivut
Forum: Pelaamisen infot
Last Post: Suntsu
02-18-2017, 11:36 PM
» Replies: 0
» Views: 7,274
Koulun säännöt
Forum: Pelaamisen infot
Last Post: Suntsu
02-17-2017, 12:57 AM
» Replies: 0
» Views: 2,260
Pelin säännöt
Forum: Ylläpidon infot
Last Post: Suntsu
02-13-2017, 11:26 PM
» Replies: 0
» Views: 13,926

 
  Koulun kerhotoiminta
Posted by: Suntsu - 05-30-2018, 10:21 PM - Forum: Pelaamisen infot - Replies (1)

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
KOULUN KERHOTOIMINTA
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kerhotoimintoihin, jotka ovat Alexandria River Private Schoolin ylläpitämiä koulupäivien jälkeen tapahtuvia harrastetoimintoja. Ne ovat pääasiallisesti koululaisille maksuttomia, mutta esimerkiksi taidekerhoissa voidaan pyytää pieni materiaalimaksu, joka kattaa koko lukuvuoden. Kerhot kokontuvat kerran viikossa tarvitsemassaan ja varaamassaan paikassa lähinnä koulun alueella. Kerhot alkavat aina syksyllä lukuvuoden alussa ja jatkuvat lukuvuoden loppuun.
</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
OSALLISTUMISPISTEET
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Kerhoihin osallistumisen katsotaan tukevan opiskelijoiden opintoja ja edesauttavan koulun yhteisöllisyyttä, joten eri kerhotoiminnat otetaan huomioon positiivisessa valossa opiskelijan koulumenestyksessä. Tämän ansiosta opiskelijat saavat lopputodistuksiinsa maininnan kerhotoiminnastaan osallistumispisteiden muodossa.
</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
KERHOJEN PERUSTAMINEN
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Opiskelija tai opiskelijaryhmä voivat halutessaan laatia kerhoaloitteen ja toimittaa sen koulun kanslistille tai suoraan rehtorille, joka tekee päätöksen kerhon perustamisesta. Hakemus on jätettävä vähintään kuukautta ennen lukuvuoden loppumista, jotta se voidaan mahdollisesti aloittaa koulujen alkaessa. Aloitteen tekijän olisi hyvä olla vähintään 17-vuotias. Kerhojen aiheet ja sisällöt eivät saa olla hävyttömiä sekä niiden täytyy myös olla helposti toteutettavissa. Suosituimmat ja tästä syystä suurimmat kerhot jatkuvat aina jokaisen lukukauden alussa ilman erillistä anomusta. Näitä ovat esimerkiksi koulun liikunnalliset kerhot (joihin jalkapallo- ja cheerleaderjoukkue lukeutuvat), kuoro sekä yleinen kuvataidekerho.
</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
ILMOITTAUTUMINEN
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Ilmoittautumiset seuraavan lukuvuoden kerhoihin alkavat edellisen lukuvuoden lopulla ja haut ovat auki kaksi viikkoa. Myös uuden lukuvuoden alussa voi ilmoittautua, jos paikkoja on vielä jäljellä. Kesken lukuvuotta aloittaneet opiskelijat voivat tapauskohtaisesti liittyä niihin kerhoihin, joihin ei vaadita sataprosenttista mukanaoloa lukuvuoden alusta asti.
</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
KERHOTOIMINNAN PYÖRITTÄMINEN
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Jokaisella kerholla ovat omat vastuuhenkilöt tai ohjaajat, jotka pitävät huolta kerhon sisällöstä sekä sujuvasta toiminnasta. Joidenkin kerhojen (yleensä liikunta-, musiikki- ja taidepainotteiset) ohjaajina toimivat aiheeseen perehtynyt koulun henkilökuntaan kuuluva tai mahdollisesti ulkopuolinen aikuinen ihminen. Opiskelijoiden itse perustamien pienempien kerhojen pyörittämisestä vastaavat opiskelijat itse ja valitsevat vastuuhenkilön/vetäjän yhdessä. Yleensä se on se henkilö, joka on tehnyt aloitteen kerhotoiminnasta rehtorille ja on vähintään 17-vuotias. Joissain tapauksissa rehtori hyväksyy myös kerhot, jotka koostuvat pelkästään alle 17-vuotiaista opiskelijoista, mutta tuolloin hänen on etsittävä kerholle joko ulkopuolinen vastuuhenkilö koulun henkilökunnasta tai yli 17-vuotias halukas opiskelija.
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Opiskelijoiden tutortoiminta
Posted by: Suntsu - 03-25-2018, 01:02 AM - Forum: Pelaamisen infot - No Replies

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
OPISKELIJOIDEN TUTORTOIMINTA
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Tutorointi tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että tutoreiksi (tai tukioppilaiksi) valitut opiskelijat antavat tukea sekä opastusta uusille opiskelijoille, jotta heidän olisi helpompi päästä sisälle koulumaailmaan. Lisäksi tutorit pyrkivät edistämään koulun yleistä ilmapiiriä sekä yhteishenkeä muun muassa järjestämällä erilaisia tempauksia. Uudella opiskelijalla tai esimerkiksi syrjintää kokevalla voi olla matalampi kynnys kääntyä oman ikäisensä puoleen kuin mennä juttelemaan jonkun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen kanssa. Tietty määrä tutoreita on lähes aina mukana koulun vanhempainilloissa sekä muissa vastaavissa koulun tapahtumissa.

Tutorit pysyvät samoina koko lukuvuoden ja heidän välilleen pyritään luomaan tiivis sekä ymmärtäväinen yhteishenki erillisen tutorkoulutuksen avulla, jota on yhteensä kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Koulutus on suunniteltu käytäväksi 2. luokalla ja pääasiallisesti tutorit ovat 3. vuoden opiskelijoita, mutta koulutuksen käyminen 3. luokalla ei ole mahdottomuus. Opiskelijat saavat itse päättää jatkavatko tutorointiaan vuoden vai enemmän. Koulutuksen vastuuopettajana on yleensä opinto-ohjaaja, mutta sen sisällöstä vastaavat vanhemmat tutorit. Tutortoimintaan osallistuminen tuo osallistumispisteitä omalla koulutiellä ja voi vaikuttaa hyvin positiivisesti jatkokoulutuksien hauissa.

Millainen on hyvä tutor?
- Yhteistyökykyinen
- Organisointikykyinen
- Esiintymiskykyinen
- Osaa pitää omat kouluasiansa kunnossa
- Pitää yllä positiivista hyvää mieltä
- On hyvä esimerkki muille

Tutoriksi ryhtymiseen ei ole tällä hetkellä oikeastaan minkäänlaista hakumenetelmää vaan mikäli koet hahmosi sopivan tutoriksi, voit lisätä sen oppilaasi esittelyyn. Tietenkin huomioon ottaen iälliset kriteerit tutoriksi ryhtymiselle, koska 1. luokan opiskelijat eivät luonnollisestikaan voi opastaa omaa ikäluokkaansa koulumaailman saloihin samalla tavoin kuin vanhemmat opiskelijat. Muistakaahan, että vaikka hahmosi täyttäisi opinto-ohjaajan silmissä hyvän tutorin piirteet, ei sen välttämättä ole pakko todellisuudessa olla niin.

</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
TUTORIT
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Fawn Thistletwaite
Justin Love
Timothy Odell
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Ikärajoista ja teemoista
Posted by: Suntsu - 02-08-2018, 12:47 AM - Forum: Pelaamisen infot - No Replies

Olen nähnyt tällaisen vastaavanlaisen topicin esimerkiksi Finissä, joten ajattelin tämän selventävän ikärajojen merkitystä peleissä sekä antaa ohjeita arkojen/laittomien teemojen käyttämisestä.

Pelit, joissa ei ole merkittynä otsikkoon ikärajaa eivät saa sisältää erittäin tarkkaan kuvailtua seksiä tai väkivaltaa. Normaaleista tappeluista, nujakoinneista, lyönneistä ja sen sellaisista ei tarvitse ikärajalla varoittaa, mutta kaikki yksityiskohtainen verellä mässäily tms. ei kuulu ikärajatomaksi merkittyyn peliin. Samaa sovelletaan myös seksuaalisissa kanssakäymisissä. Pussailu, kähmiminen, kuivanaiminen, seksiin viittaaminen tms. on hyväksyttävää, mutta tarkasti kuvaillut seksikohtaukset vaativat ikärajamerkinnän.

K-18 ikärajalla merkityt pelit sitten voivat sisältää kaikkea yllä olevaa ja enemmänkin. Merkintää ei tietenkään tarvitse laittaa peliin heti mikäli ette ole suunnitelleet sen sisältävän seksiä tai erittäin rankkaa väkivaltaa, mutta muistakaa merkitä se heti mikäli asiat alkavat lipua siihen suuntaan. Myös seksuaalinen väkivalta sekä tarkkaan kuvailtu itsetuhoinen käyttäytyminen kuuluvat tämän merkinnän alle. Muistakaa, että se on jokaisen omalla vastuulla mikäli alkaa lukea K-18 peliä!

Alexandria on suomalainen roolipeli, joten täällä me pyrimme noudattamaan suurimmaksi osaksi Suomen lakia. On totta, että kyseessä on fiktiivinen ympäristö ja pelaamme fiktiivisillä hahmoilla, joten lain täsmällinen noudattaminen ei ole aina mahdollista. Esimerkkinä tästä alaikäisten päihteiden käyttö ja muut tihutyöt. Sen sijaan joidenkin huomattavasti laittomampien sekä tulenarkojen teemojen käyttöä niin hahmoja luodessa kuin peliviestejä kirjoittaessa olisi hyvä harkita pariin otteeseen. Näitä ovat muun muassa murha, alaikäisen kanssa seksin harrastaminen, insesti sekä huumaavien aineiden huomattava ihannointi. Virginian ja Suomen lait eivät hirvittävän paljon poikkea toisistaan, mutta näissä tapauksissa on hyvä muistaa, että pelaamme suomalaisessa roolipelissä. Suojaikäraja Alexandriassa on 18 vuotta, mutta itse pitäisin ehdottomana hahmon iän alarajana seksuaalisävytteisille pelille Suomen lain asettamaa suojaikärajaa eli 16 vuotta mikäli toinen osapuoli on yli 18 vuotta. Näille peleille vaaditaan aina K-18 merkintä, vaikka kyseessä olisikin pelkkää viatonta pussailua tai muuta vastaavaa. Insesti sen sijaan on hahmon ikään yms. muuhun katsomatta aina laitonta ja kiellettyä, vaikka se tapahtuisikin molempien suostumuksella. Huumausaineiden käyttöä peleissä olisi syytä pohtia mikäli se menee huomattavasti ihannoinniksi, kannustuksesti tai hyvin rankaksi niin silloin olisi ehkä aiheellista käyttää k-merkintää tai jättää kokonaan pois - myös off-gamessa. On myös hyvä muistaa, että mikäli käytätte hahmoissanne tai peleissänne tällaisia laittomia tai arkoja teemoja (varsinkin ilman varoitusta) niin pahimmassa ääritapauksessa siitä voi napsahtaa sivutilan omistajalle syyte. Eli muistakaahan pitää se rakas maalaisjärki roolipelaamisessakin mukana.

Kysyä saa ja ehdottomasti pitää mikäli olet epävarma jonkin asian suhteen!

Print this item

  Rekisteröityminen
Posted by: Sleepless - 07-21-2017, 02:17 PM - Forum: Ylläpidon infot - No Replies

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
REKISTERÖITYMINEN
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Hahmon hyväksymisen jälkeen, kun on aika rekisteröityä foorumille ja sähköpostiin ei kuulu vahvistusviestiä, muistahan katsoa se roskapostikansio. Jos sieltäkään ei löydy kymmenen minuutin sisällä, ilmoita asiasta vaikkapa vieraskirjassa niin aktivoin sen.

Kiitos.

- Sleepless
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Vieraskirja
Posted by: Suntsu - 05-09-2017, 10:43 PM - Forum: Vierailijoille - Replies (29)

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
VIERASKIRJA
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Nousiko mieleen kysymyksiä roolipeliin liittyen vai haluatko muuten vain jättää terveisiä ylläpidolle sekä pelaajille? Tässä topicissa se on mahdollista. (:
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Linkit & linkinvaihto
Posted by: Suntsu - 05-09-2017, 10:40 PM - Forum: Vierailijoille - Replies (31)

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
LINKINVAIHTO
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Haluatko oman roolipelisi tai muun sivustosi linkinvaihtoon kanssamme? Tämä on oikea paikka ehdottaa sitä ja muistathan laittaa viestiisi linkin sivustollesi. (:

Live and Learn Alexandrian voit linkittää osoitteella http://takapihanprinsessa.com/alexandria

Banneri 88 x 31 px
[Image: k12ak6J.jpg]


Linkinvaihdossa
[Image: Nj4PBX8.png] [Image: YZ6kCjl.png] [Image: oW5cDtw.png] [Image: Icw5n3A.png] [Image: rhvP86R.png] [Image: 8dZvTOx.png] [Image: WLsxfbC.png] [Image: WvKGJmM.png] [Image: BMKfWw9.jpg] [Image: tZeDC81.png] [Image: OyvzMxd.png] [Image: t9OIFXg.png] [Image: nzwuh0n.jpg] [Image: 5rl1xLG.png] [Image: vtfaAJF.png] [Image: 84zrOTZ.png] [Image: qlIhcqL.png] [Image: rqf2PXq.png]

Listaukset
[Image: l15Vmnp.jpg] [Image: VZlImgY.jpg]
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Roolipelin kotisivut
Posted by: Suntsu - 02-18-2017, 11:36 PM - Forum: Pelaamisen infot - No Replies

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
ROOLIPELIN KOTISIVUT
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">


Roolipelin kotisivuilta löydät kattavammin kaikki tiedot peliä koskien ja ne olisi jokaisen liittymistä harkitsevan syytä lukea mikäli foorumille muuta kautta eksyit!

Erikseen vielä kiitokset Sleeplessille, joka on koodannut foorumin sekä pelin sivujen ulkoasut!

</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Koulun säännöt
Posted by: Suntsu - 02-17-2017, 12:57 AM - Forum: Pelaamisen infot - No Replies

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
KOULUN SÄÄNNÖT
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 20px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Tänne on koottu kaikki koulun järjestyssäännöt, jotka koskevat kaikkia oppilaita ja opettajia. Lisäksi alempana on erikseen säännöt koulun kampuksella asuville.
</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
KOULUN YLEISET SÄÄNNÖT
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
- Kouluun tullessaan oppilaat ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä järjestyssääntöjä ja rikkomuksista seuraa lähes poikkeuksetta rangaistus.
- Oppilaan on annettava opiskelutovereilleen sekä myös opettajalleen työrauha, jotta oppitunnit ovat kaikille miellekkäitä.
- Oppilaan on itse huolehdittava koulutöidensä tekemisestä ja opintosuorituksistaan. Vaikeustilanteissa on käännyttävä joko aineopettajan tai opinto-ohjaajan puoleen.
- Oppilaan on huolehdittava opiskeluympäristönsä siisteydestä.
- Opettaja saa poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta, jolloin oppilaan täytyy olla hänelle määrätyssä paikassa koko lopputunnin ajan. Opettajalla on myös oikeus lähettää häiritsevä oppilas rehtorin luokse.
- Oppilaalle voidaan määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa kerrallaan, mutta suuremmissa rikkomuksissa jälki-istunnot voidaan jakaa useammalle päivälle.
- Opiskelijan on kunnioitettava niin opiskelutovereitaan kuin opettajiaan ja kiusaamistapauksiin suhtaudutaan aina vakavasti.
- Opettajalla on oikeus olla yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin puhelimitse tai oppilaitoksen sähköisen palvelun kautta. Täysi-ikäisen opiskelijan kanssa asiat puidaan henkilökohtaisesti.
- Kouluun ei saa tulla päihtyneenä ja alkoholin sekä huumeiden hallussapito on rangaistavaa.
- Tupakointi koulun alueella on kielletty myös täysi-ikäisiltä opiskelijoilta ja tällaisissa tapauksissa opettaja voi määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Lisäksi alaikäisten huoltajille on ilmoitettava asiasta.
- Aggressiivinen tai väkivaltainen käytös johtavat automaattisesti koulun alueelta poistamiseen, jonka jälkeen osallisia kuullaan ja sitten koulutoimi päättää asianomaisten jatkosta. Väkivaltaisuuden suhteen koululla on nollatoleranssi ja se voi johtaa oppilaan erottamiseen joko väliaikaisesti (enintään kolme kuukautta) tai pysyvästi.

</div></div></div>

<div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
ASUNTOLAN YLEISET SÄÄNNÖT
<div style="max-width:750px;border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
- Hiljaisuus on kello 22-06 välisenä aikana, jolloin oppilaiden on oltava huoneissaan ja antaa muille nukkumisrauha.
- Mikäli oppilas poistuu huoneestaan muualle kuin vessaan hiljaisuuden aikana, on asuntolavalvojalla oikeus antaa rangaistus.
- Oppilaiden on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen asuntolavalvojalle mikäli ei nuku yötään asuntolalla. Pidemmästä jaksosta on anottava kirjallinen lupa.
- Alkoholin tai huumeiden hallussapito myös asuntolassa on kielletty ja asuntolavalvojalla on oikeus tutkia oppilaan huone mikäli on syytä epäillä tällä olevan kiellettyjä aineita.
- Jokaisen oppilaan tulisi osallistua kaikkiin kolmeen ruokailuun, jotka ovat aamiainen (07.00-07.45), lounas (11.00-12.00) ja päivällinen (16.00-17.00). Poikkeuksillisista kellonajoista ilmoitetaan hyvissä ajoin koulun aulassa ilmoitustaululla.
- Vastakkaisen sukupuolen siipeen meneminen muulloin kuin päiväsaikaan on kiellettyä.
- Sukupuoliyhteyden harjoittaminen on kiellettyä (suojaikäraja on muutenkin Alexandriassa 18 vuotta) ja siitä voi seurata opiskelijan poistaminen asuntolasta.
- Oppilaat saavat poistua kaupungille, mutta heidän on oltava viimeistään hiljaisuuden alkaessa takaisin asuntolalla. Linja-autoaikataulut löytyvät esimerkiksi asuntoloiden aulassa olevilta ilmoitustauluilta sekä koululta.
- Oppilaat saavat syödä omia ruokiaan ja säilyttää niitä yhteisissä tiloissa olevissa jääkaapeissa omalla vastuulla.
- Opiskelijoiden on huolehdittava niin omien huoneiden kuin yhteisten tilojen siisteydestä. Perjantaisin on yleinen siivouspäivä, jolloin oppilaat siivoavat omat huoneet ja yhdessä yhteiset tilat.
- Asuntolaan saa tuoda ulkopuolisen vain erityisellä luvalla, joka pyydetään asuntolavalvojalta.
- Pyykkituvat ovat oppilaiden käytössä kello kymmeneen saakka illalla. Opiskelijat maksavat itse omat pesuaineensa.

</div></div></div>


<div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com">subtlepatterns.com</a>
</div></div>

Print this item

  Ylläpidon ilmoitukset
Posted by: Suntsu - 02-13-2017, 11:51 PM - Forum: Ylläpidon infot - Replies (8)

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:justify;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
YLLÄPIDON ILMOITUKSET
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
7.2. Muutama sananen ikärajoista ja teemoista, jotka voit lukea täällä.
3.8. Yrittäjyys lisätty valinnaisiin aineisiin ja uusia valinnaisia voit ehdottaa täällä.
28.7. Aktiivisuudesta päivitystä pelin sääntöihin sekä yleiset ja pelaamisen infot eritelty eri alueisiin.
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item

  Pelin säännöt
Posted by: Suntsu - 02-13-2017, 11:26 PM - Forum: Ylläpidon infot - No Replies

<div style="background:url('http://i.imgur.com/G1suJbC.jpg');max-width:800px;margin:0px auto;text-align:justify;border:1px solid #5e3e4b;border-radius:10px"><div align="center"><div style="max-width:750px;text-align:left;padding:10px;font-size:20pt;font-family:'trebuchet ms';color:#414e4c;text-shadow:0px 0px 15px #fff;">
PELIN SÄÄNNÖT
<div style="border:1px solid #414e4c;border-radius:10px;font-size:10pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;padding:10px 10px 10px 10px;background:url('http://i.imgur.com/VQfi4Co.jpg');">
Vielä muistutuksena kaikille pelin säännöistä, olit sitten jo vanha konkari tai vasta aloitteleva roolipelaaja niin luethan tämän osion.

- Pelaaminen tapahtuu yleensä yksikön 3. persoonassa (myös yksikön 1. persoona on hyvä mikäli se vastapelaajallesi käy) ja imperfektissä ("hän meni").
- Ei käytetä tähtiä (*hän meni*).
- Repliikit näiden "" merkkien väliin, ajatukset voi joko kursivoida tai ilmaista ' ' näillä merkeillä.
- Ei käytetä monia huuto- tai kysymysmerkkejä peräkkäin roolipeliviesteissä.
- Muistetaan käyttää selkeää suomen kieltä eli yhdyssanat oikein ja pisteet sekä pilkut paikoilleen.
- Autohittaaminen (toisen hahmon luvaton liikuttaminen), muchaaminen (voittamattomuus) ja metapelaaminen (tietäminen kaiken vastapelaajan hahmosta) ovat kiellettyjä.
- Ensimmäisen ja toisen hahmon välissä täytyy olla yksi peli kokonaan pelattu, kunnes saa laittaa uuden hahmon hyväksyntään. Siitä eteenpäin riittää, että uudella hahmolla on ainakin yksi peli laitettu kunnolla käyntiin (eikä jätetä myöskään niitä vanhoja hahmoja roikkumaan).
- Minkäänlainen laittomista päihteistä puhuminen/ihannointi yleisissä pulinoissa on kielletty.
- Kunnioitetaan muita pelaajia eikä aiheuteta turhia riitatilanteita - erimielisyydet kannattaa hoitaa kahdestaan yksityisviestein tai muualla.
- Ei trollailla eikä kopioida muiden hahmoja. Kopioinnista jää hyvin nopeasti kiinni, vaikka ei olisi kopioinut minkään täällä olevan hahmon tietoja.
- Mikäli pelaaja ei ole kirjautunut foorumille kuukauteen tai ei ole aloittanut peliä kahden viikon kuluessa rekisteröitymisestä ilman ilmoitusta, ylläpito poistaa tunnuksen epäaktiivisena.
</div></div></div>

<div style="font-size:8pt;font-family:'Tahoma';color:#221a22;text-shadow:5px 0px 10px #fff;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"><div align="center">Taustakuva © <a href="http://subtlepatterns.com"><font color="#fff">subtlepatterns.com</font></a></div></div></div>

Print this item