LIVE AND LEARN ALEXANDRIA RPG

Full Version: Pakolliset ja valinnaiset oppiaineet
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PAKOLLISET AINEET
Äidinkieli
Matematiikka
Biologia & maantieto
Fysiikka & kemia
Historia
Terveystieto
Psykologia
Uskonto
Liikunta

VALINNAISET AINEET
Oppilaan on valittava vähintään kaksi ja enintään neljä valinnaisainetta.

Kuvaamataito
Musiikki
Ilmaisutaito
Journalismi
Tietotekniikka
Liikunta (syventävä)
Psykologia (syventävä)
Fysiikka & kemia (syventävä)
Matematiikka (syventävä)
Yrittäjyys
Filosofia
Espanja
Ranska
Latina
Tekstiilikäsityö tai puukäsityö (oppilas voi valita vain jomman kumman)
Kotitalous

Taustakuva © subtlepatterns.com