LIVE AND LEARN ALEXANDRIA RPG

Full Version: Hakusessa kaksoisveli
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Kawaijiki

[Image: 14672914.jpg]
♠ Harvey Oliver
♠ 16-vuotias (10.11)
♠ Urheilullinen
♠ Eläinrakas


Klikkaa ylläolevaa kuvaa ja lue menneisyys. Mikäli sua kiinnostaa luoda kaksoisveli, niin huikkaile ja neuvotellaan. Vaatimuksina on oikeastaan ainoastaan, että nimi ja ikä täsmää, olisi urheilullinen ja eläinrakas, muuten saa olla luova.